2018 wordt een bijzonder jaar: we vieren twee jubileums

Zegening van en meterschappen voor de klok van de 'Mildheid'
op zondag 4 februari 2018, in de viering om 11u.

Klik hier voor meer informatie


Lead, Kindly Light
(Henry Newman, vertaling Adelbert Denaux)

Leid, vriendelijk licht, te midden 't duister dat me omringt,
Leid gij mij voort!
De nacht is donker, en ik ben ver van huis -
Leid gij mij voort!
Richt Gij mijn voet; ik vraag niet om te zien
De verre einder - één stap is mij genoeg.

Ik was niet altijd zo, noch bad ik dat Gij
Mij voort zoudt leiden;
Ik verkoos mijn eigen weg te banen en te zien, maar nu
Leid gij mij voort!
Ik verkoos het felle daglicht en, alle vrees ten spijt,
De hoogmoed beheerste mijn wil: herinner U niet voorbije jaren.

Zo lang heeft uw macht mij gezegend, ze zal me zeker
Verder leiden!
Door heide en ven en over rots en vloed, totdat
De nacht is heengegaan;
En met de morgen 't gelaat der engelen glimlacht
Die ik sinds lang heb liefgehad, en voor een tijd verloor.Die ochtend in de Bijstandskerk, 4 februari 2018
Alex Puissant

Miracolo. In Rome ontmoette ik ooit
een Vaticaans mirakelspecialist.
Wat zou die in godsnaam denken
van wat een stampvolle kerk
die ochtend zag in hartje Brussel?

Bij het einde van het evangelie:
een duif die in brede vlucht
live neerdaalt uit het allerhoogste,
dan recht opkijkt
aan de voeten van de pastoor:
was dat niet de Heilige Geest zelve?

Niet zo lang geleden zou dat
het startschot zijn geweest
voor een proces van heiligverklaring.

Die ochtend was ik fietsend onderweg
naar een Italiaanse vriend,
net terug van werk in Afghanistan.

Onderweg werd ik gegrepen
door het verleidelijk gebeier
van de klokken in de toren van de Bijstandskerk.

Was dat niet de tempel van Johnny De Mot,
de priester die ik die week zag bij Bianca's boekvoorstelling?

Ik spring er binnen,
en aanschouw een stampvolle kerk:
blije mensen en vrolijke kinderen,
kaars in de hand:
Lichtmis.

Een dame start de dienst,
en preekt,
en een brede kring van vrouwen
sluit de dienst.

Wij Vlamingen zingen zelden zo goed
als Duitse protestanten,
maar koor en orgel maken veel goed.
Er waren voorwaar grapjes over schoonmoeders,
en na afloop ook Brusseleir.

Ik ben geen pilarenbijter
maar wil me graag laten verleiden
door deze rust en vastheid in de drukke stad.

De Miniemenkerk, de Zavelkerk,
de kathedraal, de Engelse mis bij de Redemptoristen,
ik heb er nu en dan gezeten.
Wel keek ik soms vooraf
of het misprogramma ook voorzag in goede muziek.

De avond van de aanslagen in Brussel
zocht ik peis in de Rijke Klarenkerk
bij San Egidio,
zoals ik soms deed in Rome,
maar voor de dienst in Brussel
was er veel te weinig volk.

Het echte altaar, die avond, stond aan de Beurs.

Veertien eeuwen joods-christelijk-humanistisch denken
hebben ons van deze gewesten
gemaakt tot wie we zijn.
Van heinde en verre zijn mensen nu
tot ons gekomen, ook met hun geloof.

Religies bij ons: zij verbinden mensen.
Het moeilijke, mooie mirakel van de stad.
Voor een biechtgesprek, ziekenzalving of begrafenis:
gelieve contact op te nemen met de pastoor, Johnny De Mot.