2018 is een bijzonder jaar: we vieren twee jubileums

Zegening van en meterschappen voor de klok van de 'Mildheid'
vond plaats op zondag 4 februari 2018, in de viering om 11u.

Klik hier voor meer informatie


Pinksteren

Gij Ene
Gij Eeuwige
Gij Licht dat ons aansteekt
Gij Stem die ons draagt
Gij Vader en Moeder
Gij Diepste ontmoeting
Gij Diepste vertrouwen
Wees ons nabij
Zegen de ogen en handen en voeten van mensen
Die Uw liefde uitdragen, U hebt ze nodig.
Maar wij hebben ook U nodig,
Uw droom én kracht
van gerechtigheid,

van genezing,
van nieuw leven.
Voor een biechtgesprek, ziekenzalving of begrafenis:
gelieve contact op te nemen met de pastoor, Johnny De Mot.