Zondag 19 november 2023
Vanaf 12.00 uur

Verkoop van noten en pannenkoeken
ten voordele van
Brussel Helpt
door de vormelingen

Kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Bijstand BrusselHet werd Avond en Ochtend

4 november - Johnny De Mot
Link: Laatste bijdrage Timothy Radcliffe Synode

7 oktober - Luc Vankrunkelsven
Tekst: Bidden is mij niet gegeven

Bidden is mij niet gegeven,
als ik volkeren zie vertrapt.
Het vloekt in mij.
Laat dan maar
mijn vloeken bidden zijn.

Bidden is mij niet gegeven,
als ik kinderen zie verkracht.
Het huilt in mij.
Laat dan maar
mijn huilen bidden zijn.

Bidden is mij niet gegeven,
als ik vluchtelingen zie verjaagd.
Het stormt in mij.
Laat dan maar
mijn stormen bidden zijn.

Bidden is mij niet gegeven,
als ik kapitaal zie heersen.
Het breekt in mij.
Laat dan maar
mijn breken bidden zijn.

Bidden is mij gegeven,
als ik vloeken mag,
als ik huilen kan,
als ik stormen durf,
als ik breken leer,
om zoveel onrecht,
om zoveel leed.

Luc Vankrunkelsven

Lees hier alle berichtenGodvergeten:
de Vlaamse bisschoppen willen samen nieuwe stappen zetten

29 september 2023

De moedige getuigenissen in Godvergeten van slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk hebben op ons allen diepe indruk gemaakt. De gruwel en het onpeilbare leed slaan ons met verstomming. Zoveel verdriet, verwoeste levens en trauma’s waarmee wie is misbruikt en hun familie en vrienden moeten proberen te leven.

Wanneer slachtoffers alsnog de moed vinden om over hun diepe pijn en leed te spreken, dienen we eerst én vooral te luisteren en respectvol te zwijgen. Zij en hun naasten verdienen al onze aandacht.

Wij begrijpen hun woede tegenover de daders en tegenover ons, de Kerk en haar verantwoordelijken. Ja, we hebben gefaald. En voor deze harde realiteit bieden we vandaag opnieuw onze excuses aan. Het is en blijft een gitzwart hoofdstuk in de geschiedenis van de Kerk. Dat mogen we nooit vergeten.

Uit Godvergeten bleek dat we niet voldoende hebben geluisterd naar de slachtoffers. Hun vraag naar erkenning blijft. Wat hebben we tot nu toe kunnen doen? Er is de parlementaire commissie geweest die ons veel heeft geholpen. Er was de arbitragecommissie en haar opvolger Dignity en de meldpunten waar slachtoffers blijvend terecht kunnen. Individuele slachtoffers kregen erkenning van hun leed en verontschuldigingen. Maar nu stelt zich de vraag: wat dient er nog te gebeuren?

De komende maanden willen we daar duidelijkheid over scheppen. De bisschoppenconferentie zet zich nu prioritair in voor nieuwe gesprekken met slachtoffers van misbruik en wie hen nabij zijn. Daaruit kunnen nieuwe stappen groeien: samen met de slachtoffers, hun naasten en de expertise die er in de samenleving is om hen bij te staan.

Ook binnen onze plaatselijke kerkgemeenschappen leven er vele vragen. We moedigen aan hierover met elkaar te spreken. De pagina op Kerknet, die systematisch actuele vragen samenbrengt en probeert te beantwoorden, kan daartoe wellicht een goede hulp zijn. Kerkelijke medewerkers en gelovigen worden ook bevraagd in hun engagement voor de kerk. Alleen de waarheid kan bevrijdend werken. We dienen elkaar daarin te steunen en in vertrouwen samen te werken aan een kerk waarin misbruik geen plaats heeft.

Ook de kerkelijke structuren worden in vraag gesteld. We sluiten ons aan bij de uitdrukkelijke wens van paus Franciscus om een einde te maken aan de klerikale cultuur waarvan het misbruik een gruwelijke uitwas is. Aan ons allen om daar op elk gebied werk van te maken.

Bent u slachtoffer van misbruik of kent u iemand die aangifte wil doen? U kan terecht bij het kerkelijk opvangpunt via info.misbruik@kerknet.be of justitie via lieve.pellens@just.fgov.be.

De eerste reactie van de bisschoppen op Godvergeten vindt u hier.

Brussel, 27 september 2023
De Vlaamse bisschoppen

Bron: Vicariaat Brussel, bericht van de bisschoppenconferentieVoor een biechtgesprek, ziekenzalving of begrafenis:
gelieve contact op te nemen met de pastoor, Johnny De Mot.